Follow

Show

Shared Mobility - การใช้ยานพาหนะร่วมกัน

ในอนาคตโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเป็น ‘Urbanization’ หรือการขยายตัวของเมือง โดยปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 51 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ซึ่งจะทำให้เกิดความแออัดมากขึ้น ดังนั้นการดำรงชีวิตของผู้คนจึงเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานยานยนต์ จากการเคลื่อนย้ายรถ (Transportation) ไปสู่การเคลื่อนย้ายคน (Mobility) หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้จะหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อไปสู่จุดหมายให้ได้เร็วที่สุด และเลือกเป็นเจ้าของพาหนะลดลง

การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Shared mobility)
สามารถเกิดขึ้นได้กับยานพาหนะทุกประเภททั้ง รถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสาร และมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

1) ระบบขนส่งมวลชน (Mass transit) ได้แก่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง รวมถึงรถไฟฟ้าที่จะครอบคลุมเส้นทางทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และยังมีในต่างจังหวัด คือ ขอนแก่น อีกด้วย

2) แบบเป็นผู้โดยสาร (Ride sharing) ได้แก่ รถเช่าที่จ้างคนขับ (Private hire) รถแท็กซี่ การนั่งร่วมทางไปกับผู้อื่น (Car pool)

3) แบบเป็นผู้ขับขี่ (Drive sharing) ได้แก่ รถที่เช่าขับทั้งแบบที่ต้องคืน ณ จุดที่กำหนด (Station based) หรือแบบคืนที่ใดก็ได้ (Free floating)

โดยประเภทที่ 2 และ 3 สามารถจำแนกเป็นประเภทย่อยได้อีกว่า ยานพาหนะคันนั้นมีเจ้าของเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นนิติบุคคล

Shared Mobility Services ที่ให้บริการ
คนไทยจะคุ้นเคยกันดีกับผู้ให้บริการอย่าง Uber Grab และ All Thai Taxi นอกจากนี้ยังมี Liluna ที่เป็นการหาผู้ร่วมเดินทาง และหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน หรือการบริการอีกประเภท คือ การให้เช่ารถจากผู้ให้บริการ เช่น Avis Budget Hertz Thrifty เป็นต้น สำหรับในต่างประเทศ มีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ดังนี้

- Whim ในฟินแลนด์ เป็นการ Ride Sharing ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมทุกการขนส่งมวลชนเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่จักรยาน รถบัส ไปจนถึงเรือเฟอรี่

- Lyft ในสหรัฐอเมริกา เป็นช่องทางหนึ่งของ Private hire ภายใต้หลักการว่า ‘Your friend with a car’ ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ Uber

- Viu Bicing ในสเปน เพียงจ่ายค่าบริการ 47 ยูโรต่อปี สามารถใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที โดยรับและคืนจักรยานในจุดที่ต่างกันได้

- ECOOLTRA เป็นผู้ให้บริการรถสกูตเตอร์ในยุโรป คิดค่าบริการเป็นรายนาที โดยใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยเช่นกัน

- Motivate เป็นการแชร์จักรยานและสกูตเตอร์ในการเดินทางระยะสั้น ๆ เช่น จากสถานีรถไฟไปยังที่ทำงาน และยังเป็นอีกทางในการลดมลภาวะทางอากาศ

ข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 02-712-2414 ต่อ 6501
LINE: @thaiauto
 
เพิ่มเติม