Follow

Show

Autonomous Vehicle - ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ

ยานยนต์ที่มีความสามารถควบคุมการขับขี่รถยนต์ โดยมีระดับความสามารถควบคุมแตกต่างกันไป แบ่งระดับออกได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 0     ผู้ขับขี่ ควบคุมยานพาหนะเองทั้งหมด

ระดับที่ 1     รถยนต์มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ (Assist) ซึ่งผู้ขับขี่และระบบควบคุมรถยนต์ เช่น ระบบช่วยขับ (Adaptive Cruise Control) ที่คนขับเป็นผู้ควบคุมพวงมาลัย และระบบเป็นผู้ควบคุมความเร็วของรถเพียงอย่างเดียว หรือระบบช่วยจอด (Park assist) ที่คนขับเป็นผู้ควบคุมความเร็ว ในขณะที่ระบบเป็นผู้ควบคุมการเลี้ยวจอดเท่านั้น เป็นต้น

ระดับที่ 2     รถยนต์ที่มีระบบเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ ด้านการเร่ง การเบรก และการบังคับเลี้ยวมากกว่า 1 ด้านขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมรถยนต์ยังเป็นหน้าที่หลักสำหรับคนขับอยู่ เช่น ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ (Automate Parking System) ที่ผู้ขับขี่มีหน้าที่เพียงเปลี่ยนเกียร์ของรถยนต์ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่เข้าจอดตามที่ระบบร้องขอ

ระดับที่ 3     ระบบเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ได้เองในพื้นที่มีการควบคุมเฉพาะ หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับระบบ เช่น ระบบ Auto Pilot หรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในขณะที่การจราจรติดขัด โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังระบบตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงผู้ขับสามารถทำกิจกรรมอื่น เช่น พิมพ์ข้อความทางโทรศัพท์ ดูโทรทัศน์ ได้ แต่คนขับทำหน้าที่เฝ้าระวังการขับขี่ของระบบ และสามารถเข้าควบคุมรถยนต์ได้ทันทีเมื่อระบบไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างเหมาะสม

ระดับที่ 4     ระบบสามารถควบคุมรถยนต์ได้ทั้งหมด ซึ่งการใช้การควบคุมในระดับนี้ ไม่จำเป็นต้องขับขี่ในพื้นที่ที่กำหนดหรือในสถานการณ์เฉพาะ สามารถใช้ในสถาพการจราจรโดยทั่วไป และหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะสามารถควบคุมรถให้เหมาะสม เช่น ใช้ระบบเบรกฉุกเฉิน ได้ และผู้ขับขี่สามารถเข้าควบคุมรถต่อได้ 

ระดับที่ 5     ระบบสามารถควบคุมรถได้เองทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้งาน และไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่เฝ้าระวังแม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัย เช่น Robot Taxi เป็นต้น

รถยนต์อัตโนมัติไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้ว ในปัจจุบันรถยนต์ที่เปิดตัวในประเทศไทย หลายรุ่นต่างมีระบบอัตโนมัติแล้ว โดยจะอยู่ที่ระดับ 1 และ 2 โดยระบบอัตโนมัติที่พบในรถรุ่นปัจจุบันที่ขายในประเทศไทย ได้แก่  ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยจอด เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีข้างต้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งความสะดวกสบาย รวมไปถึงการลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย โดยการทำงานของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ ส่วนแรก คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ส่วนที่สอง จะทำหน้าที่ประมวลผลต่อจากส่วนแรก ว่าทำอย่างไรให้รถยนต์ขับขี่อย่างปลอดภัยและขับเคลื่อนไปในเส้นทางที่ดีที่สุด ส่วนที่สาม เป็นระบบจะควบคุมรถไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้ โดยควบคุมความเร็วและทิศทางของรถ

ข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 02-712-2414 ต่อ 6501
LINE: @thaiauto
 
เพิ่มเติม