Follow

Show

สถาบันยานยนต์ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย ทางสถาบันฯได้ มีมาตรการส่วนมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเปิดหลักสูตร อบรมฟรีให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เน้นเรื่องการปรับปรุงการผลิต เทรนนิ่งออนไลน์ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้านการผลิตให้กับพนักงานในไลน์ผลิต รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย

อย่างไรก็ตาม จากแผนงานของรัฐบาลที่เปิดให้ของบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉิน ทางสถาบันฯ ได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจำนวน 3 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 70 ล้านบาท คือ 1. การวิเคราะห์กระบวนการผลิต  การนำโรบ๊อตมาแทนคน 2.การพัฒนาเอ็สเอ็มอีที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1,800 กว่าราย โดยตั้งเป้าจะอบรมบุคลากรให้ได้ 1,200 คน และ 3. การจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มแข่งขัน

“จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ประสบปัญหาโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนั้น เรายังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนนัก เชื่อว่า หากไม่มีโควิด-19 รอบสองตัวเลขยอดผลิตน่าจะอยู่ที่ 1.4 ล้านคัน หรือแย่กว่านั้น น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน”

ที่มา: https://www.autospinn.com/2020/06/thailand-automotive-institute-79350
 
เพิ่มเติม