Follow

Show

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสนุกรับของที่ระลึกฟรี!!! เพียงตอบแบบสอบถาม จาก“สถาบันยานยนต์”

10 ตุลาคม  2562
เชิญร่วมสนุก เพียงตอบแบบสอบถาม!!! เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ “สถาบันยานยนต์” รับทันทีของระลึกจากสถาบันยานยนต์ “กระเป๋าเป้สุดชิค” จำนวน 10 รางวัล!!!
Read more

งาน Workshop สายอากาศและระบบ IoT สำหรับงาน Smart City

26 กันยายน  2562
The 1st European ASEAN Workshop on Modern Antennas for IoT and Smart City is open for registration, now. Number of seats is limited to 50.
Read more

ฟรี!!!อบรมด้านพลังงาน “FUTURISING SMEs:ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในยุค 4.0”

13 สิงหาคม  2562
ขอเรียนเชิญ “ผู้ประกอบการภาคการผลิตระดับบริหาร หรือหัวหน้างาน” กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, เซรามิก และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้มีความตะหนักด้านการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในหัวข้ออบรมเรื่อง “FUTURISING SMEs: ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในยุค 4.0”
Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”

8 ตุลาคม  2561
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ EV days

22 สิงหาคม  2561
สถาบันยานยนต์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "งาน EV days" ในวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ห้อง GH 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Read more

เชิญร่วมสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งาน “Thailand Industry Expo 2018”

26 มิถุนายน  2561
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายในงาน “Thailand Industry Expo 2018” - Change to Shift จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก และต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป
Read more

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

4 ธันวาคม  2560
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Read more

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017

7 พฤศจิกายน  2560
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ภายใต้แนวคิด “Online! Shall We GO...วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร งาน Thailand e-Commerce Week ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Read more