Follow

Show

'อีวีโลโม' เท 3.2 หมื่นล้านบ. ปั้นไทย 'ฮับแบตฯรถไฟฟ้า'

นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เปิดเผยว่า ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถือหุ้น 55% และบริษัท อีวีโลโม จากสหรัฐอเมริกา ถือหุ้น 45% จัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียม กำลังการผลิต 8 กิกะวัตต์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่า มูลค่าลงทุน 1,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32,860 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของอาเซียนและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวีของไทย ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก สำหรับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จะช่วยสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ รายได้สูง ไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง โดยจะเน้นการดึงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ไทย พร้อมทั้งยกระดับอำเภอหนองใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้ไทยสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาแบตเตอรี่มาต่อยอดและสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย โรงงานผลิตแบตเตอรี่จะมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ระยะเริ่มต้นของโครงการจะจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนรวม 4,433 ล้านบาท มีแผนจะจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 18-24 เดือน และคาดว่า จะเริ่มเปิดดำเนินการภายในปี 64 ซึ่งแบตเตอรี่ที่ผลิตจะใช้กับรถไฟฟ้า 4 ล้อ รถบัส ยานพาหนะหนัก รถ 2 ล้อ และใช้สำหรับการกักเก็บพลังงาน ในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอีวีโลโม เป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ น.ส.นิโคล หวู่ ประธานกรรมการบริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยและอาเซียน ซึ่งอีวีโลโมฯ เป็นบริษัทชั้นนำสหรัฐ ที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ที่มา: เดลินิวส์


 
เพิ่มเติม