ตารางการจัดฝึกอบรมบุคลากรในรูปแบบ Public Training 2565

หัวข้อการอบรม Onsite Online วันอบรม

Download ตารางอบรมประจำปี 2565
* การอบรมแบบ Onsite
** การอบรมแบบ Online วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
เงื่อนไขการอบรม
1. ค่าลงทะเบียน(สำหรับการอบรม Public Training) แต่ละหลักสูตรจะระบุไว้แล้วในตาราง (ราคาดังนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1.1 สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการอบรม
2.1. Download ใบสมัครเข้าอบรม
3. ทุกใบสมัครจะได้รับการยืนยันการอบรมจากทางสถาบันยานยนต์
(กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ประสานงานการอบรม)
4.ในกรณีสนใจหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อสอบถาม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
5.หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6702, 6606 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6702, 6606 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th,thanin@thaiauto.or.th
เพิ่มเพื่อน   กด like